Dodaj ofertę

§1. Postanowienia ogólne

 1. Serwis weganizer.pl jest platformą, która umożliwia użytkownikom przeglądanie i dodawanie recenzji, informacji o restauracjach oraz innych obiektach związanych z weganizmem. Funkcje Serwisu obejmują, ale nie ograniczają się do, możliwości:a. Dodawania nowych restauracji oraz edytowania istniejących informacji.b. Dzielania się recenzjami i ocenami dotyczącymi restauracji.c. Przeszukiwania restauracji według różnych kryteriów, takich jak lokalizacja czy rodzaj kuchni.d. Tworzenia profilu użytkownika i zarządzania własnymi recenzjami i ulubionymi restauracjami.
 2. Administratorem portalu internetowego weganizer.pl (dalej „Serwis”) jest Tristan Tyczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Avo Group Tristan Tyczyński, z siedzibą w Poniecu ul. Rynek 12/5, 64-125 Poniec, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numer NIP 8943160388 oraz numer REGON 387414173.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu oraz wprowadzania w nim zmian i modyfikacji według własnego uznania. Użytkownikom przysługuje jedynie prawo korzystania z treści udostępnianych na Serwisie przez administratora i jego partnerów, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.
 4. Użytkownikami Serwisu weganizer.pl mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale zdolne do nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu.
 5. Serwis weganizer.pl ma charakter darmowy i ogólnodostępny. Właściciel nie pobiera opłat za dodanie, przeglądanie oraz edycję danych, z wyjątkiem opcji dodatkowych (płatnych).

§2. Dodawanie i Edytowanie Ofert

 1. Umieszczanie oferty na Serwisie jest bezpłatne i bezterminowe. Każdy użytkownik może dodać ofertę, która zostanie zweryfikowana przez administratora.
 2. Wyłącznie zweryfikowani partnerzy Serwisu, którzy posiadają uprawnienia, mogą modyfikować i administrować swoimi ofertami. Dodatkowo, są uprawnieni do przejęcia kontroli nad już istniejącymi podstronami reprezentującymi ich restaurację.

§3. Zarządzanie ofertami

 1. Oferty restauracji w serwisie weganizer.pl są zarządzane przez administratora lub partnerów, którzy zostali zweryfikowani przez administratora. Partnerzy to właściciele lub przedstawiciele restauracji oraz osoby upoważnione do administrowania informacjami na temat danej restauracji.
 2. Każda oferta restauracji może być dodawana do serwisu przez partnera bezpłatnie. Dodane oferty restauracji podlegają weryfikacji i akceptacji przez administratora.
 3. Partnerzy mają prawo do modyfikowania i administrowania treściami oraz danymi związanymi z ich restauracją. Przykładowe czynności, które partner może wykonywać w zakresie zarządzania ofertą restauracji, obejmują m.in. dodawanie, aktualizowanie, edycję, usuwanie, zamieszczanie zdjęć, promowanie oferty itp.
 4. Partnerzy zobowiązani są do dbania o aktualność i rzetelność informacji zamieszczanych w ofertach restauracji oraz do przestrzegania ogólnych zasad oraz wytycznych określonych przez administratora.
 5. Administrator serwisu weganizer.pl ma prawo do usuwania ofert restauracji oraz wpisów użytkowników bez konieczności podawania przyczyny. Administratorowi przysługuje pełna swoboda w podejmowaniu decyzji o usunięciu treści z serwisu.
 6. Usunięcie oferty restauracji lub wpisu użytkownika może nastąpić w przypadku naruszenia regulaminu serwisu, niestosownego zachowania lub niezgodności z zasadami obowiązującymi na platformie.
 7. Partnerzy mają prawo zwrócić się do administratora z prośbą o usunięcie swoich ofert lub wpisów. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia takiej prośby w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§4. Weryfikacja i moderacja treści

 1. Administrator serwisu weganizer.pl zastrzega sobie prawo do weryfikacji oraz moderacji treści zamieszczanych w ofertach restauracji. Celem takiej weryfikacji jest zapewnienie zgodności z regulaminem serwisu i zachowanie jakości informacji dla użytkowników.
 2. W przypadku naruszenia regulaminu serwisu, niezgodności z rzeczywistością lub innego rodzaju problemów związanych z treściami ofert restauracji, administrator ma prawo do podjęcia działań moderacyjnych, takich jak usuwanie treści lub zablokowanie dostępu partnera do zarządzania ofertą.
 3. Użytkownicy serwisu weganizer.pl oraz partnerzy mogą zgłaszać administratorowi wszelkie treści uważane za nieodpowiednie, niezgodne z regulaminem lub w jakikolwiek inny sposób naruszające zasady serwisu. Administrator rozpatruje zgłoszenia i podejmuje stosowne działania.

§5. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administrator Serwisu weganizer.pl jest odpowiedzialny za ochronę prywatności użytkowników i dba o zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników wyłącznie na podstawie udzielonej zgody oraz zgodnie z Polityką prywatności dostępną na Serwisie Internetowym.
 3. Dane osobowe użytkowników mogą być przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, realizacji zamówień, udzielenia odpowiedzi na zapytania, dostarczania informacji marketingowych, analizy statystyk i innych celów określonych w Polityce prywatności.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności.

§6. Funkcjonalności Serwisu

 1. Funkcjonalności Serwisu weganizer.pl obejmują:
  a. Przeszukiwanie restauracji na podstawie lokalizacji, typu kuchni i innych kryteriów.
  b. Dodawanie nowych restauracji i edytowanie istniejących informacji.
  c. Dzielenie się recenzjami i ocenami dotyczącymi restauracji.
  d. Tworzenie profilu użytkownika i zarządzanie ulubionymi restauracjami.
  e. Przeglądanie opinii i recenzji innych użytkowników.
  f. Kontaktowanie się z restauracjami za pośrednictwem Serwisu.
 2. Serwis umożliwia użytkownikom publikowanie recenzji i ocen dotyczących restauracji oraz innych obiektów. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania zasad kultury osobistej i niepublikowania treści obraźliwych, nielegalnych lub naruszających prawa innych użytkowników.
 3. Wszystkie opinie i recenzje publikowane w Serwisie są subiektywnymi opiniami użytkowników. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść tych opinii, ale podejmuje działania w celu usuwania treści naruszających Regulamin.
 4. Serwis może zawierać informacje oraz linki do stron trzecich, takich jak strony restauracji. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść ani działania tych stron
 5. Korzystanie z witryn trzecich podlega ich własnym regulaminom i politykom prywatności.
 6. Użytkownicy są zobowiązani do zachowania poufności swojego hasła oraz danych logowania. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dostęp osób trzecich do kont użytkowników, które wynikają z utraty poufności danych dostępowych przez użytkownika.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do Serwisu lub zablokowania kont użytkowników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu lub Polityki prywatności.

§6. Prawa autorskie

 1. Serwis weganizer.pl oraz wszystkie jego elementy, takie jak logo, treści, grafiki, zdjęcia, są chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej. Wszelkie prawa do tych elementów przysługują administratorowi lub innych właścicielom, jeśli nie określono inaczej.
 2. Użytkownicy Serwisu nie mają prawa kopiować, rozpowszechniać, modyfikować ani wykorzystywać materiałów zawartych na Serwisie weganizer.pl w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody administratora.
 3. Użytkownicy, którzy udostępniają treści na Serwisie, udzielają administratorowi prawa do korzystania z tych treści w zakresie umożliwiającym funkcjonowanie Serwisu.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Użytkownicy zostaną powiadomieni o każdej zmianie poprzez publikację nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
 2. W przypadku pytań, uwag lub skarg dotyczących Serwisu, prosimy o kontakt pod adresem kontakt@weganizer.pl.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania na Serwisie i obowiązuje od tej daty.

Polityka prywatności i plików cookies

I. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies na stronie internetowej weganizer.pl.
 2. Administratorem portalu weganizer.pl oraz jednocześnie podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest Tristan Tyczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Avo Group Tristan Tyczyński, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8943160388, REGON 387414173.
 3. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem email: kontakt@weganizer.pl

II. Pliki cookies

 1. Strona weganizer.pl wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”).
 2. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniach końcowych użytkowników (np. komputerze, laptopie, smartfonie). Pliki te mogą być odczytywane przez serwer weganizer.pl przy każdorazowym połączeniu się z serwisem.
 3. Pliki cookies używane są w celu zapewnienia poprawnego działania strony oraz w celach statystycznych i marketingowych.
 4. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie weganizer.pl.

III. Dane osobowe

 1. Administrator gromadzi dane osobowe użytkowników jedynie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług na portalu weganizer.pl oraz w zakresie wyraźnie i dobrowolnie udostępnionym przez użytkowników.
 2. Dane osobowe przekazywane są zawsze w sposób dobrowolny i za wyraźną zgodą użytkownika.
 3. Administrator zapewnia, że wszelkie dane osobowe użytkowników są przechowywane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

IV. Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe użytkowników portalu weganizer.pl przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania z serwisu, w tym dodawania i zarządzania ofertami restauracji oraz innych treści dostępnych na stronie.
 2. Dane osobowe użytkowników mogą być wykorzystywane w celach marketingowych i statystycznych przez administratora serwisu.

V. Udostępnianie danych

 1. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe użytkowników jedynie w przypadkach i na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
 2. Dane osobowe użytkowników portalu weganizer.pl mogą być przekazywane jedynie za zgodą użytkownika.

VI. Bezpieczeństwo danych

 1. Administrator serwisu weganizer.pl podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu ochrony danych osobowych użytkowników przed nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami.

VII. Prawa użytkowników

 1. Każdy użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia.
 2. Każdy użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

VIII. Kontakt

Wszelkie pytania i sugestie dotyczące polityki prywatności i plików cookies na portalu weganizer.pl prosimy kierować pod adres email: kontakt@weganizer.pl.